De Stichting

De stichting Tuinen van Tolsteeg heeft als doel het verbeteren van de leefbaarheid in en rondom De Saffier (voorheen woonzorgcentrum Tolsteeg) met behulp van groen. We geven ondersteuning bij onderhoud en uitbreiding van beide tuinen. Daarnaast hopen we dat de tuinen verbindend werken tussen bewoners van het atrium, jonge bewoners in de oude verzorgingsvleugel en belangstellenden binnen en buiten het huis.
De tuinen bieden ruimte voor activiteiten en ontmoetingen tussen verschillende generaties.

De stichting is in februari 2015 opgericht door Anneke Moors, Paul van Kan, Eva Bullens, Anneke van Spanje, Johan Pranger, Gerda Langereis en Kahrim Tuk.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Jesse de Block (secretaris)

Marco Noomen (penningmeester)

Kahrim Tuk (algemeen bestuurslid)

Eva Bullens (algemeen bestuurslid)

Katja Kragten (algemeen bestuurslid)